OPŠTA PRAVILA KORIŠĆENJA INTERNET PORTALA „MAKE-UP“

SADRŽAJ

 1. Pristup portalu
 2. Registracija
 3. Intelektualno vlasništvo
 4. Korišćenje internet stranice
 5. Podaci navedeni na internet stranici
 6. Lični podaci
 7. Promena internet stranice i uslovi korišćenja
 8. Menadžer i hosting

1. PRISTUP PORTALU

Internet portal „Make-up“ (Portal) Vam želi dobrodošlicu. Za pristup i korišćenje ovog Portala morate imati ispravnu elektronsku adresu.

Pristupom Portalu prihvatate u potpunosti, i dužni ste da se pridržavate, ovih Opštih pravila korišćenja Portala (Opšta pravila). U slučaju nepoštovanja Opštih pravila, može Vam biti zabranjen pristup Portalu, o čemu ćete biti obavešteni u najkraćem mogućem roku. Pristup Portalu predstavlja istovremeno i prihvatanje kolačića (cookies).

Portal će nastojati da internet stranica uvek bude dostupna, ali ne može garantovati da će tako biti u svim okolnostima. Pristup Portalu može biti ograničen zbog održavanja, ažuriranja, ali i zbog tehničkih grešaka ili drugih razloga na koje nemamo uticaj.

2. Registracija

Nakon pristupa Portalu, biće Vam ponuđeno da se registrujete. Ako ste još uvek maloletni, za registraciju je potrebna saglasnost Vaših roditelja ili zakonskih zastupnika. Za registraciju popunite pristupnicu, a posebno podatke u poljima koja su označena zvezdicom. Popunjavanjem i podnošenjem pristupnice potvrđujete da su svi podaci koje su u njoj navedeni tačni i da dokazuju Vaš identitet. Pristupnice će se čuvati u našem informacionom sistemu. Netačne i nepotpune pristupnice neće se obrađivati i mogu biti osnov za uskraćivanje daljeg pristupa Portalu. Molimo Vas da nas obavestite o svim promenama u vezi sa podacima iz pristupnice koji se obavezno unose (označene zvezdicom). Portalu možete pristupiti i bez popunjavanja pristupnice, ali ovo može ograničiti mogućnosti da primate određene sadržaje, proizvode ili uslove koje pruža Portal.

Pristup nekim podstranama Portala može biti uslovljen upotrebom individualne lozinke. U tom slučaju sami određujete lozinku, uz mogućnost da je možete bilo kada promeniti. U odnosu na treća lica sami obezbeđujete sigurnost lozinke i odgovarate za moguće zloupotrebe. Portal će Vam obezbediti mogućnost da prijavite svaki slučaj zloupotrebe svoje lozinke.

3. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Internet stranica i svi njeni elementi (trgovački znakovi, brendovi, tekstovi, fotografije, video snimci, autorska prava i sva ostala prava, bez ograničenja) registrovani su odnosno zaštićeni kao intelektualna svojina (all rights reserved).

Korisnik Portala nije ovlašćen da Portal odnosno sadržaje dostupne na Portalu koristi u bilo koje druge svrhe osim lične odnosno privatne. Korišćenje, kopiranje ili predstavljanje Portala odnosno njegovog sadržaja (u celini ili delimično) ili drugih njegovih elemenata u bilo koju drugu svrhu odnosno namenu, u medijima ili na bilo koji drugi način, nije dozvoljeno, a posebno, bez ograničenja, u komercijalne svrhe. Izuzetno, možete biti ovlašćeni da kopirate ili na drugi način koristite neki od sadržaja na Portalu, s tim da takvo ovlašćenje mora biti izričito dato u svakom konkretnom slučaju. Zahtevi za ovlašćenja adresiraju se na: office@make-up.rs.

4. KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE

Korišćenje Portala podrazumeva da imate sve potrebne uređaje i programsku opremu za korišćenje. Internet ne garantuje sigurnost, raspoloživost i integritet prenosa podataka, zato Portal ne odgovara u slučaju grešaka, propusta, brisanja, kašnjenja ili drugih (naročito usled virusa) nedostataka na komunikacijskim linijama, računarskim komponentama i programskoj opremi do kojih nema nikakav pristup ili koji nastanu u slučaju neovlašćenog pristupa Portalu ili degradacije sadržaja objavljenih na Portalu.

Portal ne može biti korišćen radi širenja sadržaja koji su nedozovoljeni ustavom, zakonom ili opštim moralnim načelima. Zabranjeno je korišćenje Portala u političko-propagandne svrhe, za objavljivanje reklamnog sadržaja ili širenje opšte-uznemiravajućih informacija.

U slučaju da postavite bilo koji sadržaj na Portalu, garantujete da ste za to pribavili sva prava i neophodna ovlašćenja i za takvo postavljanje odnosno korišćenje ste isključivo odgovorni. Preporuka portala je da ne postavljate sadržaje (pre svega fotografije) koji predstavljaju novije arhitektonske elemente, oglasne poruke ili modne kreacije na kojima se može pojaviti zaštićeni znak (žig, akronim, logotip i slično). Portal zadržava pravo da ukloni i ne objavi sadržaj koji je protivan ovim Opštim uslovima. Portal zadržava pravo da ukoloni sadržaje (pre svega fotografije i video snimke) na kojima su prikazane maloletne osobe ili ukoliko je isti neprimerenog sadržaja.

Na Portalu Vam na raspolaganju mogu biti posebne rubrike. Portal može organizovati konkurse ili posebne aktivacije za svoje korisnike. Na Portalu mogu biti postavljeni prenosivi sadržaji i internet aplikacije. U takvom slučaju, posebna pravila koja, pored ovih Opštih pravila, važe za ovakve rubrike, konkurse ili aktivacije odnosno prenosivi sadržaj i internet aplikacije, biće objavljena i dostupna korisnicima Portala uz obavezu da ih se pridržavaju. Pristupom svakom ovakvom posebnom sadržaju Portala prihvatate da se pridržavate posebnih uslova pristupa i korišćenja ovih sadržaja u potpunosti.

Na Portalu se može pojaviti prostor namenjen za postavljanje i menjanje korisničkih sadržaja, kao što su, na primer, tekstovi, fotografije, video snimci i drugo. Korisnički sadržaji koje objavite na Portalu su Vaš lični izbor i odgovornost. Upozoravamo Vas da korisnički sadržaji ne smeju kršiti važeće zakone, moralne standarde i prava drugih. U tom kontekstu zadržavamo pravo da bilo kada sa Portala povučemo korisničke sadržaje koji su protivzakoniti i/ili u suprotnosti sa moralnim standardima i/ili pravima drugih.

Na Portalu se može pojaviti prostor namenjena za korisničke aktivnosti pomoću kojih je omogućeno da se sadržaji na Portalu dele, komentarišu i/ili ocenjuju. Upozoravamo Vas da ovakvim aktivnostima na Portalu podaci, sadržaji, komentari ili ocene koje dajete postaju dostupni svima koji posete Portal ili neku drugu internet stranicu trećih lica koja je povezana sa Portalom, tako da će biti vidljivi. Portal ni u kom slučaju ne odgovara za Vaše objave, komentare niti za njihovu upotrebu od strane drugih korisnika. Upozoravamo Vas da se korisničkim aktivnostima ne smeju kršiti važeći zakoni, moralni standardi i prava drugih. U tom kontekstu zadržavamo pravo da bilo kada sa Portala povučemo svaki komentar ili drugu korisničku aktivnost koja je protivzakonita i/ili u suprotnosti sa moralnim standardima i/ili pravima drugih.

Upozoravamo Vas da, kada koristite mogućnosti korisničkih sadržaja ili korisničkih aktivnosti direktno preko Portala ili preko internet stranica trećih lica (uključujući i socijalne mreže), Portalu će biti omogućen uvid u osnovne podatke koje ste učinili dostupnim na tim stranicama (na primer, ime i prezime, prikazana slika, datum rođenja, pol, mreža, popis prijatelja, osobe koje pratite ili koje prate Vas, komentari i/ili vaše ocene, kao i drugi podaci za koje ste se opredelili da delite sa ostalima). Za dostupnost i vrstu dostupnih podataka samostalno odgovarate. Ako više ne želite da neki od Vaših podataka budu objavljeni na Portalu ili dostupni, potrebno je da izvršite brisanje postavljenih sadržaja odnosno aktivnosti odnosno promenu odgovarajućih parametara privatnosti Vaših naloga na internet stranicama trećih lica. Portal ne odgovara za dostupnost Vaših podataka, niti za vremenski period koji nastane od momenta promene parametara privatnosti Vašeg računa na internet stranicama trećih lica i brisanja Vaših aktivnosti na Portalu odnosno internetu.

Pojedini sadržaji i aktivnosti koje preduzimate kao korisnik mogu pojaviti na internet stranicama trećih lica, povezivanjem odnosno pomoću linkova na internet stranicama trećih lica koji upućuju na portal ili obrnuto (pre svega, društvene mreže, kao na primer Facebook, Twitter, Youtube, Dailymotion itd). Upozoravamo Vas da Portal ne upravlja ovim stranicama, da se na ovim stranicama primenjuju njihova sopstvena opšta i posebna pravila pristupa i korišćenja, te da ste za usklađenost korisničkih sadržaja koje postavljate na Portal odnosno korisničkih aktivnosti koje preduzimate na Portalu sa internet stranicama trećih lica samostalno odgovorni. Portal ne odgovara za upotrebu sadržaja sa Portala na stranicama trećih lica u skladu sa uslovima upotrebe koje određuje ta stranica odnosno društvena mreža, a pre svega u kontekstu prava tih stranica u vezi sa dostupnim sadržajima, njihovim trajanjem i brisanjem sadržaja. Upozoravamo Vas da sadržaji na drugim internet stranicama mogu biti "virusni" i da Portal ne preuzimamo odgovornost u odnosu na one koji imaju prava.

Bez obzira na gore navedene uslove garantujete da ste dobili sva potrebna ovlašćenja za upotrebu sadržaja odnosno za korisničke aktivnosti na Portalu.

Ukoliko primetite korisničke sadržaje ili korisničke aktivnosti na Portalu koje su u suprotnosti sa ovim Opštim pravilima ili posebnim pravilima koja se primenjuju za pojedine sadržaje na Portalu, možete podneti pritužbu administratoru Portala. Za pritužbe trećih lica koje se odnose na sadržaje ili aktivnosti koje ste Vi preduzimali sa Portalu, odgovarate samostalno.

Takođe, zabranjeno je da sadržaje odnosno aktivnosti koje su preduzeli drugi korisnici Portala upotrebljavate na način na koji bi takva upotreba bila suprotna pravilima korišćenja ostalih sadržaja koji se nalaze na Portalu, odnosno bez prethodne izričite saglasnosti. Svi zahtevi za korišćenje odnosno ovlašćenja, kao i pritužbe, adresiraju se na: office@make-up.rs.

5. PODACI NAVEDENI NA INTERNET STRANICI

Portal će nastojati da obezbedi ažurnost svih sadržaja i podataka koji su na njemu sadržani, ali ne daje garancije u vezi sa ažurnošću, pravovremenošću ili potpunošću bilo koje informacije ili sadržaja na Portalu. Upozoravamo Vas da se nepravilnosti i propusti u vezi podataka ili sadržaja objavljenih na Portalu mogu pojaviti zbog tehničkih grešaka u prenosu podataka ili učitavanju podataka. Portal ne garantuje za sigurnost internet mreže, ali će nastojati da obezbedi sigurnost Portala. Svi uočeni propusti ili nepravilnosti u vezi sa funkcionisanjem Portala mogu se adresirati na: office@make-up.rs.

Ako nije drugačije određeno, proizvodi i usluge koji su predstavljeni na Portalu ne obuhvataju prodajne ponude nego služe samo opštem predstavljanju proizvoda i usluga koje nudimo.

Saveti koje objavljujemo na Portalu odnosno dijagnostički alati koji mogu biti povremeno dostupni, predstavljaju simulacije pomoću kojih dobijamo savete. Indormacije koje se mogu dobiti na osnovu ovakvih alata su samo indikativne prirode i ni u kom slučaju ne zamenjuju lekarske dijagnoze, kliničke savete ili medicinsko lečenje. Portal ne garantuje potpuno zadovoljstvo savetima koje dobijate prilikom upotrebe tih alata i ne preuzima odgovornost za njihovo korišćenje. Za sve dodatne informacije ili u slučaju nedoumice preporučujemo da se posavetujete sa svojim lekarom i/ili apotekarom, ili da nam pišite na adresu: office@make-up.rs.

Tekstualni linkovi na Portalu mogu vršiti preusmeravanja na internet stranice trećih lica koje mogu da budu različite zajednice, informativne prirode ili da služe e-poslovanju, a njihove sadržaje Portal ne nadzire. Portal ni u kom slučaju ne odgovara za sadržaj i ponašanje tih stranica, niti garantuje pouzdanost i tačnost podataka i sadržaja koji su navedeni na internet stranicama trećih lica. Ako želite da kreirate internet link koji bi vodio do našeg Portala, molbu za ovlašćenje možete adresirati na: office@make-up.rs.

Da biste mogli što bolje da iskoristite funkcije naše internet stranice, preporučljivo je da omogućite prihvatanje kolačića. Zapamtite da Vas pomoću kolačića ne možemo identifikovati i da se informacije sačuvane na Vašem računaru kroz kolačiće čuvaju tokom 6 meseci. Prihvatanje kolačića možete da onemogućite tako što ćete promeniti podešavanja Vašeg pretraživača.

6. LIČNI PODACI

Možda ćemo sakupljati Vaše lične podatke, pre svega kada se (i) prijavite za uslugu, (ii) preuzmete prenosive sadržaje, (iii) upotrebljavate podstranu i/ili dijagnostičko sredstvo, (iv) učestvujete u igri/takmičenju, (v)pošaljete nam elektronsko obaveštenje, (vi) ispunite anketu ili istraživanje ili (vii) kada komunicirate sa stranom preko internet stranica trećih lica ili neposredno na takvim stranicama.

Preduzimanjem bilo koje od napred navedenih aktivnosti dajete Vašu izričitu saglasnost za prikupljanje i obradu podataka koje ste nam učinili dostupnim.

Lične podatke koje Portal prikupi tretiraće u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i usvojenom politikom zaštite ličnih podataka. Prikupljanje i obrada ličnih podataka vršiće se isključivo za potrebe Portala, i koristiće se isključivo u sledeće svrhe:

 • Statistička istraživanja: Vaše podatke i aktivnosti sakupićemo i proučiti (pre svega stranice koje posećujete i oglase na koje ste kliknuli) tako da bismo odredili Vaš profil i naše usluge bolje prilagodili Vašim očekivanjima. Naša statistička istraživanja su strogo poverljiva;
 • Praćenje odnosa sa korisnikom: ako nam pošaljete obaveštenje, Vaši podaci se sačuvaju i koriste za odgovor na Vaše pitanje i za praćenje odnosa;
 • Ponudu usluga: slanje biltena, pristup određenim stranicama sa savetima, itd.;
 • Prilagođavanje internet stranice Vašim potrebama.

Vaši lični podaci mogu biti prosleđeni partnerima i saradnicima Portala samo ukoliko ste otključali za to namenjen kvadratić, čime nas izričito ovlašćujete na ovakvu aktivnost.

U skladu sa važećim zakonom o zaštiti ličnih podataka imate pravo da u svakom trenutku pristupite svojim ličnim podacima, uskratite saglasnost za njihovu dalju obradu, zahtevate njihovu izmenu ili dopunu i brišete ih. To pravo možete da ostvarite bilo kada nakon što nam pošaljete elektronsku poštu zajedno sa fotokopijom svoje lične karte ili pasoša na adresu: office@make-up.rs.

Upozoravamo Vas da na internet stranicama trećih lica može da vlada drugačija praksa prikupljanja i obrade ličnih podataka nego na Portalu. Upozoravamo Vas da nemamo nikakvu kontrolu nad sakupljanjem i obradom podataka na stranicama trećih lica i zato Vam predlažemo da pogledate njihovu politiku zaštite ličnih podataka. Uzmite u obzir da su internet linkovi na stranici objavljeni samo zato da bismo Vam olakšali navigaciju po internetu. Posećivanje internet stranica trećih lica zavisi samo od Vašeg izbora i takvu aktivnost preuzimate na Vašu odgovornost.

7. PROMENE INTERNET STRANICE I USLOVA UPOTREBE

Portal zadržava pravo promene sadržaja i podataka koji se pojavljuju na Portalu. Promene se mogu vršiti pre svega radi usklađivanja odnosno poštovanja zakona, važećih propisa i njihovih izmena, kao i radi poboljšanja sadržine i finkcionsanje Portala, ali i na osnovu sopstvenog nahođenja. Ukoliko takve promene budu zahtevale promenu ovih Opštih uslova, Portal će izvršiti potrebne promene.

Opšta pravila će uvek biti dostupna na Portalu, uključujući i sve izmene i dopune. Obaveza svakog korisnika je da sadržinu Opštih pravila redovno proverava pre ponovnog pristupanja Portalu i korisnik isključivo odgovara za ispunjenje ove obaveze.

8. MENADŽER I HOSTING

Menadžer Portala je privredno društvo DRIVE d.o,o, Beograd, Terazije 7-9. Hosting Portala i registracija internet domena izvršena je u Srbiji.

Registrujte se / Prijavite se