L'ORÉAL SRBIJA

POLITIKA PRIVATNOSTI

Verzija na snazi od 01/09/2019

Ambicija kompanije L’Oréal sastoji se u tome da bude uzoran korporacijski građanin i time pomogne da ovaj svet postane znatno lepše mesto. Veliki značaj pridajemo poštenju i jasnoći i posvećeni smo izgradnji čvrstog i dugotrajnog odnosa sa svojim potrošačima koji se zasniva na poverenju i uzajamnoj koristi. Deo ove naše posvećenosti ogleda se i u čuvanju i poštovanju vaše privatnosti i vaših izbora. Poštovanje vaše privatnosti za nas je od suštinskog značaja. Zato i jesmo definisali „Naše obećanje privatnosti”, baš kao i našu celovitu Politiku privatnosti.

 1. Poštujemo vašu privatnost i vaše izbore.
 2. Staramo se o tome da privatnost i bezbednost budu prisutni u svemu onome što radimo.
 3. Marketinška obaveštenja vam ne šaljemo ukoliko to od nas niste zatražili. U bilo kom trenutku možete da se predomislite.
 4. Vaše lične podatke nikada ne nudimo drugima niti ih prodajemo.
 5. Posvećeni smo tome da čuvamo vaše lične podatke i da ih učinimo bezbednim. To znači da sarađujemo samo sa onim partnerima u koje imamo poverenja.
 6. Posvećeni smo tome da budemo otvoreni i transparentni u pogledu načina na koji koristimo vaše lične podatke.
 7. Vaše lične podatke ne koristimo na načine o kojima vas prethodno nismo obavestili.
 8. Poštujemo vaša prava i uvek nastojimo da udovoljimo vašim zahtevima u meri u kojoj je to moguće, u skladu sa našim zakonskim i poslovnim odgovornostima.

U cilju pružanja detaljnih informacija u pogledu načina poštovanja vaše privatnosti, u nastavku smo definisili koje vrste ličnih podataka možemo da prikupljamo direktno od vas ili na osnovu vaše interakcije sa nama, način na koji možemo da ih koristimo, sa kim možemo da ih razmenjujemo, kako ih štitimo i činimo bezbednim, kao i korpus vaših prava koja se odnose na lične podatke. Naravno, moguće je da se sve navedene situacije neće odnositi na vaš konkretan slučaj. Ova Politika privatnosti predstavlja kratak pregled svih mogućih situacija u kojima možete doći u interakciju sa nama.

Što je stepen te interakcije veći, u većoj meri nam omogućavate da vas upoznamo i budemo u prilici da vam ponudimo usluge koje su skrojene baš prema vašoj meri.

U trenutku kad nam uputite svoje lične podatke ili kad sami prikupimo lične podatke o vama, mi ih koristimo u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Molimo da pažljivo pričitate informacije navedene u njoj, kao i našu stranicu sa pitanjima i odgovorima (Q&A) (ukoliko takva postoje). U slučaju da imate bilo kakva dodatna pitanja ili bilo kakve brige u pogledu svojih ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese [email protected].

ŠTA ĆETE PRONAĆI U OVOJ POLITICI PRIVATNOSTI?

 1. Ko smo mi?
 2. Šta su lični podaci?
 3. Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo?
 4. Vaša prava i izbori
 5. Kontakt

KO SMO MI

Društvo L’Oréal Balkan doo odgovorno je za lične podatke koje razmenjujete sa nama. Kada upotrebimo izraze „L’Oréal”, nama”, „naš” ili „mi”, to označava informaciju o tome na koga se pozivamo. Kompanija L’Oréal jeste „rukovalac podataka” u smislu primenljivih zakona o zaštiti ličnih podataka.

L’Oréal Balkan doo, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd 11070

Predstavnik: Panayotova Vanya, direktor

ŠTA SU LIČNI PODACI?

„Lični podaci” označavaju bilo koje informacije ili delove informacija koji mogu da vas identifikuju bilo direktno (na primer, vaše ime i prezime) ili indirektno (na primer, posredstvom pseudonima, kao što su jedinstven identifikacioni broj). To znači da lični podaci obuhvataju i pojedinosti kao što su elektronska/kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike na profilima, lični afiniteti i navike u kupovini, sadržaj koji je generisao korisnik, finansijski podaci i podaci o socijalnom osiguranju. Ostim toga, oni mogu da sadrže jedinstvene numeričke identifikatore kao što su IP adresa vašeg računara ili MAC adresa vašeg mobilnog uređaja, kao i kolačiće.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH KORISTIMO?

Kompanija L'Oréal smatra da vi, potrošači, predstavljate samo jezgro onoga čime se mi bavimo. Volimo da čujemo šta imate da nam kažete, da saznamo nešto više o vama i proizvedemo i isporučujemo proizvode u kojima ćete zaista uživati. Takođe, dobro nam je poznato da mnogi od vas vole da komuniciraju s nama. Upravo zbog svega toga, postoje brojni načini na koje svoje lične podatke možete razmenjivati sa nama i na koje ih mi možemo prikupljati.

Na koji način prikupljamo ili dobijamo vaše lične podatke?

Lične podatke možemo da prikupljamo ili dobijamo posredstvom naših veb sajtova, obrazaca, aplikacija, uređaja, veb stranica proizvoda i robnih marki L’Oréal-a na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad se može dogoditi da nam ih ustupite direktno (na primer, kada otvorite svoj nalog, kada kontaktirate sa nama, kada obavite kupovinu na našim veb sajtovima / u aplikacijama ili u prodavnicama / salonima lepote), a ponekad ih mi sami prikupljamo (na primer, korišćenjem kolačića kako bismo ustanovili na koji način koristite naše veb sajtove / aplikacije) ili ponekad vaše lične podatke dobijamo od trećih lica, ubrajajući tu druga pravna lica Grupe L’Oréal.

Kada podatke prikupljamo, tom prilikom zvezdicom naznačavamo polja čije je popunjavanje obavezno i kada su takvi podaci nama potrebni kako bismo:

 • ispunili svoje obaveze iz ugovora sa vama (na primer, da bismo isporučili proizvode koje ste kupili na našim veb sajtovima / u aplikacijama);
 • vam pružili uslugu koju ste tražili (na primer, da bismo vam slali bilten); ili
 • ispoštovali zakonske obaveze (na primer, ispostavljanje faktura).

U slučaju da u polja označena zvezdicom ne navedete svoje podatke, to se može odraziti na našu mogućnost da vam isporučimo proizvode i pružimo usluge.

U tabeli niže definisane su dodatne pojedinosti koje objašnjavaju:

 1. Tokom kojih vidova interakcije se vaši lični podaci mogu slati ili prikupljati? U ovoj koloni objašnjeno je koje su to aktivnosti ili situacije kojima ste obuhvaćeni kad koristimo ili prikupljamo vaše lične podatke. Na primer, da li obavljate kupovinu, prijavljujete se za dobijanje biltena ili koristite veb sajt / aplikaciju.
 2. Koje lične podatke možemo direktno dobijati od vas ili kao rezultat vaše interakcije sa nama? U ovoj koloni objašnjeno je koje vrste ličnih podataka možemo prikupljati o vama u zavisnosti od date situacije.
 3. Na koji način i zašto možemo koristiti te podatke? U ovoj koloni objašnjeno je šta možemo da činimo sa vašim ličnim podacima i koja je svrha njihovog prikupljanja.
 4. Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka? U ovoj koloni objašnjen je razlog mogućeg korišćenja vaših ličnih podataka.
  U zavisnosti od svrhe za koju se dati lični podaci koriste, pravni osnov za obradu vaših podataka može biti sledeći:
  • Vaša saglasnost;
  • Naš legitimni interes, koji može biti:
   • Unapređenje naših proizvoda i usluga: preciznije, naši poslovni interesi da što bolje razumemo vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredimo svoje usluge, veb sajtove / aplikacije / uređaje, proizvode i robne marke u korist naših potrošača.
   • Sprečavanje prevarnih radnji: da osiguramo da plaćanje bude u potpunosti realizovano i da u njemu nema nikakvih prevarnih radnji i zloupotreba.
   • Osiguranje bezbednosti naših alatki: da omogućimo bezbednost i sigurnost alatki koje koristite (naših veb sajtova / aplikacija / uređaja), kao i da osigurano njihov pravilan rad i stalno unapređivanje.
  • Izvršenje obaveza iz samog ugovora: preciznije, da bismo vam pružili usluge koje ste zahtevali od nas;
  • Zakonski osnovi: kada se ova obrada zahteva po osnovu samog zakona.

Informativni pregled vaših interakcija sa nama i njihove moguće posledice na vaše lične podatke

Tokom kojih vidova interakcije se vaši lični podaci mogu slati ili prikupljati?Koje lične podatke možemo dobijati od vas direktno ili posredstvom vaše interakcije sa nama?Na koji način i zašto možemo koristiti te podatke?Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?
Izrada naloga i upravljanje njime
Informacije prikupljene tokom postupka kreiranja naloga na veb sajtovima / u aplikacijama kompanije L’Oréal, kao i posredstvom prijavljivanja preko društvenih mreža ili u prodavnici.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • pol;
 • adresu e-pošte;
 • adresu;
 • broj telefona;
 • fotografiju;
 • datum rođenja ili starosnu dob;
 • identifikaciju, korisničko ime i lozinku;
 • lični opis ili afinitete;
 • podatke o porudžbini;
 • profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama).
Da bismo:
 • upravljali vašim porudžbinama;
 • upravljali bilo kojim nagradnim igrama, promocijama, anketama ili takmičenjima u kojima ste odlučili da učestvujete;
 • odgovorili na vaša pitanja i na drugi način ostvarili interakciju sa vama;
 • vam ponudili učešće u programu lojalnosti;
 • vam omogućili da upravljate svojim afinitetima;
 • vam slali marketinška obaveštenja (onda kada ste to tražili od nas), a koja u tom slučaju mogu biti skrojena po meri vašeg „profila” (odnosno zasnovana na ličnim podacima koji su nam poznati o vama i vašim afinitetima);
 • vam ponudili personalizovane usluge zasnovane na odlikama vaše lepote;
 • nadgledali i unapređivali svoje veb sajtove / aplikacije;
 • obavljali analitiku ili prikupljali statističke podatke;
 • obezbedili svoje veb sajtove / aplikacije i zaštitili vas i nas same od mogućih prevarnih radnji;
 • Izvršenje obaveza iz ugovora
  Da bismo vam pružili uslugu koju ste od nas zahtevali (na primer, otvaranje naloga, ispunjavanje ankete ili kupovina proizvoda).
 • Saglasnost
  Da bismo vam slali direktna marketinška obaveštenja.
 • Legitimni interes
  Da bismo osigurali dalju bezbednost naših veb sajtova / aplikacija, da bismo ih zaštitili od prevarnih radnji i da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge, proizvode i robne marke.
Bilteni (engl. newsletters) i pretplata na komercijalna obaveštenjaU zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • adresu e-pošte;
 • ime i prezime;
 • lični opis ili afinitete;
 • profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama).
Da bismo:
 • vam slali marketinška obaveštenja (onda kada ste to tražili od nas), a koja u tom slučaju mogu biti skrojena po meri vašeg „profila” i zasnovana na ličnim podacima koji su nam poznati o vama i vašim afinitetima (obuhvatajući lokaciju vaše omiljene prodavnice);
 • obavljali analitiku ili prikupljali statističke podatke.
 • ažurirali listu zabrane daljeg kontaktiranja u slučaju da ste zahtevali da više ne kontaktiramo sa vama;
 • Saglasnost
  Da bismo vam slali direktna marketinška obaveštenja.
 • Legitimni interes
  Da bismo prema meri skrojili naša marketinška obaveštenja, razumeli njihov učinak i osigurali najprikladnije potrošačko iskustvo za vas; da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge, proizvode i robne marke.
 • Zakonski osnovi
  Da bismo vaše lične podatke zadržali na listi zabrane daljeg kontaktiranja sa vama u slučaju da ste od nas zahtevali da vam više ne šaljemo bilo kakva direktna marketinška obaveštenja.
Kupovine i upravljanje porudžbinama
Informacije prikupljene tokom procesa kupovine na veb sajtovima / u aplikacijama kompanije L’Oréal, kao i posredstvom društvenih mreža ili u prodavnici
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • adresu e-pošte;
 • adresu (isporuka i faktura);
 • broj telefona;
 • lični opis ili afinitete;
 • profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama);
 • informacije o transakciji obuhvatajući kupljene proizvode i lokaciju prodavnice;
 • informacije o plaćanju; ili
 • istorijat kupovine
Da bismo:
 • kontaktirali sa vama u cilju kompletiranja vaše porudžbine u slučaju kad ste sačuvali svoju elektronsku korpu ili u nju smestili proizvode, a da pritom niste dovršili postupak kupovine;
 • vas obavestili kad je proizvod koji ste želeli da kupite postao dostupan;
 • obradili i pratili vašu porudžbinu, obuhvatajući isporuku proizvoda na adresu koju ste naznačili;
 • upravljali plaćanjem po osnovu vaše porudžbine. Skrećemo pažnju da informacije o uplati (broj kreditne kartice / informacije sa Paypal naloga / detalji o bankovnom računu) ne prikupljamo mi, već isključivo pružaoci platnih usluga;
 • upravljali bilo kakvom komunikacijom koju u vezi sa svojom porudžbinom možete imati sa nama;
 • obezbedili transakcije od bilo kakvih prevarnih radnji. Skrećemo pažnju da koristimo servisno rešenje trećeg lica za otkrivanje prevarnih radnji i osiguranje realizacije plaćanja sa vaše strane ili od strane lica koje ste vi za to ovlastili;
 • upotpunili vaš profil ukoliko ste kupovinu obavili koristeći podatke sa svog naloga;
 • izmerili stepen vašeg zadovoljstva;
 • upravljali bilo kakvim mogućim nesporazumom u vezi sa datom kupovinom;
 • dobili statističke podatke.
 • Izvršenje obaveza iz ugovora :
  Da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali (kupovina).
 • Legitimni interes
  Da bismo vas i nas same zaštitili od bilo kakvih prevarnih radnji i osigurali da plaćanje bude u potpunosti realizovano i da u njemu nema nikakvih prevarnih radnji i zloupotreba.
Pretraživanje na internetu
Podaci prikupljeni posredstvom kolačića ili sličnih tehnologija (u daljem tekstu: „kolačići”*) u sklopu vašeg pretraživanja na veb sajtu / u aplikacijama kompanije L’Oréal i/ili na veb sajtu / u aplikacijama trećih lica.
Za bliže informacije o konkretnim kolačićima koji se postavljaju posredstvom datog veb sajta / aplikacije, molimo da pogledate odgovarajuću Tabelu o kolačićima. /insert link to the Cookie Table/
* Kolačići su sićušne tekstualne datoteke koje se smeštaju na vašem uređaju (računaru, tabletu ili mobilnom telefonu) kad se nalazite na Internetu, obuhvatajući i veb sajtove Grupe L’Oréal.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • podatke koji su u vezi sa vašim korišćenjem naših veb sajtova / aplikacija:
 • lokaciju sa koje pristupate;
 • podatke o pristupanju;
 • stranice koje ste posetili;
 • video zapise koje ste pogledali;
 • oglase koje ste pritisnuli mišem ili dodirnuli;
 • proizvode koje ste pretraživali;
 • vašu lokaciju;
 • trajanje vaše posete;
 • proizvode koje ste odabrali da biste ih smestili u elektronsku korpu.
Tehnički podaci:
 • IP adresa;
 • podaci o internet pretraživaču;
 • podaci o uređaju.
Jedinstveni identifikator koji se dodeljuje svakom posetiocu i rok važenja takvog identifikatora.
Tamo gde je to primereno, koristimo kolačiće u kombinaciji sa ostalim ličnim podacima koje ste već razmenili sa nama (kao što su prethodne kupovine ili činjenicu da li ste se prijavili za naše elektronske biltene) u sledeće svrhe:
 • da bismo omogućili pravilno funkcionisanje našeg veb sajta / aplikacija:
  • pravilno prikazivanje sadržaja;
  •  
  • formiranje i pamćenje sadržaja elektronske korpe;
  • izradu i pamćenje vaših pristupnih podataka;
  • personalizaciju korisničkog interfejsa, poput jezika na kome se on prikazuje;
  • parametara koji se nalaze u sastavu vašeg uređaja, obuhvatajući rezoluciju vašeg monitora i sl.;
  • unapređenje naših veb sajtova / aplikacija, na primer, isprobavanjem novih ideja
 • da bismo postigli bezbednost i sigurnost veb sajta / aplikacije i zaštitili vas od eventualnih prevarnih radnji ili zloupotreba naših veb sajtova ili servisa, na primer, kroz obavljanje troubleshooting-a.
 • da bismo prikupljali statističke podatke:
  • u cilju izbegavanja dvostrukog evidentiranja posetilaca;
  • u cilju upoznavanja sa reakcijom korisnika na naše oglasne kampanje;
  • u cilju unapređenja naših ponuda;
  • u cilju saznanja načina na koji ste doznali za naše veb sajtove / aplikacije.
 • da bismo ponudli oglase koji su u skladu sa vašim aktivnostima na internetu:
  • da bismo vam prikazivali internet oglase za proizvode koji će vas možda zanimati, a na osnovu vaših prethodnih aktivnosti na internetu;
  • da bismo vam prikazivali oglase i sadržaj na platformama društvenih mreža.
 • Da bismo skrojili svoje usluge prema vašim potrebama:
  • da bismo vam slali preporuke, marketinški materijal ili sadržaj na osnovu vašeg profila i interesovanja;
  • da bismo prikazivali svoje veb sajtove / aplikacije na način prilagođen vama time što će oni pamtiti vašu elektronsku korpu ili vaše pristupne parametre, vaš jezik, kolačiće za prilagođavanje korisničkog interfejsa (odnosno parametre koji su u sastavu vašeg uređaja, obuhvatajući rezoluciju monitora, afinitete u pogledu veličine slova i sl.).
 • Da bismo omogućili deljenje našeg sadržaja na društvenim mrežama (dugmad za deljenje sa ciljem prikazivanja datog sajta).
 • Legitimni interes:
  Da bismo osigurali pravilan i nesmetan rad veb sajtova / aplikacija, oglasa i obaveštenja i omogućili njihovo stalno unapređenje za kolačiče koji (i) su od suštinskog značaja za funkcionisanje naših veb sajtova / aplikacija, (ii) se koriste u cilju očuvanja sigurnosti i bezbednosti naših veb sajtova / aplikacija.
 • Saglasnost
  Za sve druge kolačiće.
Promotivne radnje
Informacije prikupljene tokom igara, takmičenja, promotivnih ponuda, zahteva za prijem uzoraka, anketa.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • adresu e-pošte;
 • broj telefona;
 • datum rođenja;
 • pol;
 • adresu;
 • lični opis ili afinitete;
 • profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama);
 • ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama (na primer, posredstvom vaše stranice „My Account”, kontaktiranjem sa nama ili time što ste priložili sopstveni sadržaj, kao što su fotografije ili recenzije ili pitanje posredstvom funkcije za čet koja je dostupna na pojedinim veb sajtovima / aplikacijama ili učešćem u takmičenju, igri, anketi).
 • Da bismo izvršili zadatke koje ste zahtevali od nas, na primer, da bismo upravljali vašim učešćem u takmičenjima, igrama i anketama, obuhvatajući uvažavanje vaših povratnih informacija i predloga;
 • Za potrebe prikupljanja statističkih podataka.
 • Da bismo vam slali marketinška obaveštenja (onda kad ste to zatražili od nas)
 • Izvršenje obaveza iz ugovora
  Da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali.
 • Legitimni interes
  Da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge, proizvode i robne marke.
 • Saglasnost
  Da bismo vam slali direktna marketinška obaveštenja.
Sadržaj koji je generisao korisnik
Informacije prikupljene kada ste na nekoj od naših društvenih plaformi priložili neki sadržaj ili kada ste prihvatili da mi ponovno koristimo sadržaj koji ste postavili na platformama društvenih mreža.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime ili pseudonim;
 • adresu e-pošte;
 • fotografiju;
 • lični opis ili afinitete;
 • profil na društvenim mrežama (u slučaju kada koristite profil na društvenim mrežama za pristupanje ili razmenjujete ove lične podatke sa nama);
 • ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama (na primer, posredstvom vaše stranice „My Account”, kontaktiranjem sa nama ili time što ste priložili sopstveni sadržaj, kao što su fotografije ili recenzije ili pitanje posredstvom funkcije za čet koja je dostupna na pojedinim veb sajtovima / aplikacijama).
 • U skladu sa posebnim uslovima koje ste prihvatili:
  • da bismo postavili vašu recenziju ili sadržaj;
  • da bismo promovisali naše proizvode.
 • Za potrebe prikupljanja statističkih podataka.
 • Saglasnost
  Da bismo ponovno koristili sadržaj koji ste postavili na internetu.
 • Legitimni interes
  Da bismo što bolje razumeli vaše potrebe i očekivanja i u tom smislu unapredili svoje usluge, proizvode i robne marke.
Korišćenje aplikacija i uređaja
Informacije prikupljene u sklopu vašeg korišćenja naših aplikacija i/ili uređaja.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • adresu e-pošte;
 • lokaciju;
 • datum rođenja;
 • lični opis ili afinitete;
 • fotografiju;
 • zdravstvene podatke obuhvatajući boju tena, tip kože/kose
 • geo-lokaciju.
Da bismo:
 • vam pružili uslugu koju ste zahtevali (na primer, virtualno testiranje naših proizvoda, kupovinu naših proizvoda posredstvom aplikacije ili na povezanim veb sajtovima za e-trgovinu; savete i obaveštenja u vezi sa vašim izlaganjem suncu, rutinama u pogledu vaše kose);
 • analizirali vaše zdravstvene karakteristike i preporučili vam odgovarajuće proizvode (obuhvatajući naznačene proizvode) i rutine;
 • vam pružili preporuke u pogledu proizvoda i rutina;
 • Izvršenje obaveza iz ugovora
  Da bismo vam pružili uslugu koju ste zahtevali (obuhvatajući, tamo gde je to potrebno, analizu od strane tima za istraživanje I inovacije onog algoritma koji je neophodan za pružanje date usluge).
 • Legitimni interes
  Da bismo sve vreme unapređivali svoje proizvode i usluge tako da budu u skladu sa vašim potrebama i očekivanjima, kao i za potrebe daljih istraživanja i inovacija.
Upiti
Informacije prikupljene onda kada postavljate pitanja (na primer, u sklopu naše brige o potrošačima) koja su u vezi sa našim robnim markama, našim proizvodima I načinom njihovog korišćenja.
U zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • broj telefona;
 • adresu e-pošte;
 • ostale informacije o vama koje ste razmenili sa nama, a koje su u vezi sa vašim upitom (i koje mogu obuhvatiti i podatke o vašem zdravlju).
 • Da bismo pružili odgovor na vaše upite; Tamo gde je to potrebno, da bismo vas povezali sa odgovarajućim uslugama
 • Za potrebe prikupljanja statističkih podataka.
 • Za potrebe nadgledanja bezbednosti kozmetičkih preparata (Cosmétovigilance):
  • da bismo pratili i onemogućili bilo kakva neželjena dejstva koja su u vezi sa korišćenjem naših proizvoda;
  • da bismo sprovodili istraživanja koja su u vezi sa bezbednim korišćenjem naših proizvoda;
  • da bismo sprovodili korektivne mere i pratili njihovo sprovođenje, tamo gde je to potrebno.
 • Saglasnost
  Da bismo obradili vaš upit.
 • Legitimni interes
  Da bismo što bolje razumeli potrebe i očekivanja svojih klijenata i time unapredili svoje usluge, proizvode i robne marke.
 • Zakonski osnovi
  Da bismo ispoštovali zakonske obaveze u pogledu praćenja neželjenih dejstava naših proizvoda.
SponzorstvoU zavisnosti od stepena interakcije sa nama, ti podaci mogu obuhvatiti:
 • ime i prezime;
 • broj telefona;
 • adresu e-pošte.
 • Da bismo slali informacije o našim proizvodima i/ili informacije označene na listi želja nekoj osobi na zahtev druge osobe.
 • Izvršenje obaveza iz ugovora
  Da bismo ispunili zahtev.
 • Legitimni interes
  Da bismo kontaktirali sa datom osobom na zahtev neke druge osobe.

Automatsko odlučivanje

U cilju obezbeđenja transakcija koje se obavljaju posredstvom naših veb sajtova / aplikacija / uređaja u odnosu na moguće prevarne radnje i zloupotrebe, koristimo rešenje/rešenja trećih lica koja ih pružaju. Postupak otkrivanja prevarnih radnji zasniva se, recimo, na jednostavnim poređenjima, združivanjima, grupisanju, predviđanju i spoljnih otkrivanja upotrebom inteligentnih agenata, postupaka fuzije podataka i različitih postupaka pretraživanja podataka.

Ovaj postupak otkrivanja prevarnih radnji može u potpunosti biti automatizovan ili može uključivati ljudsku intervenciju u slučajevima kad neka osoba donosi konačnu odluku. U svakom slučaju, kako bismo ograničili pristup vašim podacima preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti i sredstva obezbeđenja.

Kao rezultat automatskog procesa otkrivanja prevarnih radnji, može se dogoditi da (i) dođe do kašnjenja u obrađivanju vaše porudžbine / zahteva dok proveravamo vašu transakciju; i (ii) vam budu ograničene pogodnosti pružanja usluge ili da budete izostavljeni iz njih ukoliko bude uočen rizik postojanja prevarnih radnji. Vaše je pravo da tražite pristup informacijama na kojima smo zasnovali svoju odluku. Molimo da pogledate odeljak „Vaša prava i izbori” u nastavku ovog dokumenta.

Profilisanje

U slučajevima kada šaljemo ili prikazujemo obaveštenja ili sadržaj koji su personalizovanog karaktera, možemo koristiti pojedine postupke koji su označeni kao „profilisanje” (odnosno, bilo koji oblik automatizovanog procesa obrade ličnih podataka koji se sastoji iz korišćenja ovih podataka kako bismo procenili određene lične aspekte koji su u vezi sa fizičkim lice, konkretno, da bismo analizirali ili predvideli aspekte koji se tiču ličnih afiniteta te fizičke osobe, njenih interesovanja, ekonomskog položaja, ponašanja, lokacije, zdravlja, pouzdanosti ili kretanja). To znači da o vama možemo prikupljati lične podatke u različitim scenarijima koji su pomenuti u prethodno navedenoj tabeli. Ove podatke centralizujemo i analiziramo u cilju procene i predviđanja vaših afiniteta i/ili interesovanja.

Na osnovu svoje analize, šaljemo ili prikazujemo obaveštenja i/ili sadržaj koji je skrojen tačno prema vašim interesovanjima/potrebama.

U određenim okolnostima vaše je pravo da se suprotstavite korišćenju svojih ličnih podataka u cilju „profilisanja”. Molimo da pogledate odeljak „Vaša prava i izbori” u nastavku ovog dokumenta.

Ko može da pristupi vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke možemo razmenjivati u okviru Grupe L’Oréal kako bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze, sprečili moguće prevarne radnje i/ili obezbedili rad svojih alatki, kako bismo unapredili svoje proizvode i usluge ili nakon što pribavimo vašu saglasnost da to učinimo.

U zavisnosti od namene za koju su prikupljeni i samo na temelju činjenice da-je-neophodno-da-se-zna, pojedinim od vaših ličnih podataka mogu pristupati pravna lica u okviru Grupe L’Oréal širom sveta, onda kada je to moguće posredstvom korišćenja podataka koji predstavljaju određene pseudonime (bez omogućavanja direktne identifikacije), i tamo gde je to neophodno kako bi vam se pružile zahtevane usluge.

Vaše lične podatke date u obliku psudonima (bez omogućavanja direktne identifikacije) možemo razmenjivati sa naučnicima koji rade u timovima za istraživanje i inovacije kompanije L’Oréal, uključujući i one koji se nalaze izvan vaše zemlje, za potrebe istraživanja i inovacija.

U slučajevima kad je to dozvoljeno, pojedine od vaših ličnih podataka, obuhvatajući one prikupljene posredstvom kolačića, možemo, takođe, razmenjivati između naših robnih marki kako bismo ujednačili i ažurirali podatke koje ste podelili sa nama, da bismo obavljali statističke analize zasnovane na vašim karakteristikama i shodno tome prilagođavali svoju komunikaciju sa vama.

Za bliže informacije o Grupi L’Oréal, njenim robnim markama i lokacijama molimo da posetite veb sajt Grupe L’Oréal.

U marketinške svrhe, vaše lične podatke možemo razmenjivati sa trećim licima ili pravnim licima Grupe L’Oréal.

U cilju direktnog marketinga, vaše lične podatke sa trećim licima razmenjujemo samo uz vašu saglasnost. U tom smislu, vaše lične podatke takvo treće lice obrađuje u svojstvu rukovaoca podataka, i u tom slučaju se primenjuju uslovi poslovanja i politika privatnosti tog lica. Pre nego što date saglasnost za otkrivanje svojih podataka takvom trećem licu trebalo bi da pažljivo pregledate dokumentaciju dotičnog trećeg lica.

Osim toga, vaše lične podatke u naše ime mogu obrađivati i treća lica koji nam pružaju usluge na osnovu poslovne saradnje zasnovane na međusobnom poverenju.

U svom poslovanju oslanjamo se na određena treća lica da u naše ime obave različite poslovne aktivnosti. U tom smislu, pružamo im samo one podatke koji su im neophodni za realizaciju datog posla i od njih zahtevamo da vaše lične podatke ne koriste ni u jednu drugu svrhu. S tim u vezi, ulažemo maksimalne napore da osiguramo da sva treća lica sa kojima sarađujemo garantuju bezbednost vaših ličnih podataka. Na primer, može se dogoditi da izvršenje usluga koje zahtevaju obradu vaših ličnih podataka poverimo:

Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomoć u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine, kao što su osluškivanje društvenih mreža, pronalaženje prodavnica, programi lojalnosti, upravljanje identitetom, ocene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima (CRM), veb analitika i mašine za pretraživanje, alatke za nadgledanje sadržaja koje su generisali korisnici;

Agencijama za oglašavanje, za marketing, za digitalne i društvene medije kako bi nam pomogle da isporučimo odgovarajuće oglase, obavimo marketinške aktivnosti i realizujemo kampanje, da analiziramo njihov učinak, kao i da upravljamo vašim kontakt podacima i pitanjima;

Trećim licima koja treba da vam isporuče proizvod, recimo usluge poštanske/kurirske dostave;

Trećim licima koja nam pružaju podršku i pomažu u pružanju IT usluga, kao što su pružaoci usluga platformi, hostinga, održavanja i podrške naših baza podastaka, kao i našeg softvera i aplikacija u kojima se mogu nalaziti vaši lični podaci (takve usluge ponekad mogu podrazumevati pristup vašim ličnim podacima kako bi se obavili zahtevani poslovi);

Pružaocima platnih usluga i kreditnim biroima za potrebe procene vaše kreditne sposobnosti i provere vaših podataka u slučajevima kad je to preduslov sklapanja ugovora sa vama;

Trećim licima koja nam pružaju podršku u pogledu brige o potrošačima i za potrebe nadgledanja bezbednosti kozmetičkih preparata (cosmetovigilance).

Vaše lične podatke takođe možemo otkriti trećim licima:

U slučaju da prodajemo bilo koji deo svog poslovanja ili imovine, u kom slučaju možemo saopštiti vaše lične podatke potencijalnom kupcu takvog poslovanja ili imovine. U slučaju da kompaniju L’Oréal ili deo njene imovine stekne neko treće lice, lični podaci koje ona poseduje o svojim klijentima, a koji su u vezi sa takvom imovinom predstavljaju deo prenete imovine. U takvom slučaju, onda kad je to primereno, dati kupac koji se pojavljuje u svojstvu novog rukovaoca podataka obrađivaće vaše lične podatke, a njegovim politikama privatnosti reguliše se način na koji će ti podaci biti obrađivani.

U slučaju da imamo dužnost da objavimo ili razmenimo vaše lične podatke kako bismo time ispoštovali svoju zakonsku obavezu ili u cilju sprovođenja ili primenjivanja sopstvenih uslova korišćenja / prodaje ili drugih uslova i pravila poslovanja sa kojima ste se saglasali; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost kompanije L’Oréal, naših klijenata ili zaposlenih.

Ukoliko imamo vašu saglasnost da to učinimo Ili nam je to dozvoljeno po osnovu zakona.

Vaše lične podatke možemo otkriti svojim partnerima:

U slučaju da je usluga na koju ste se pretplatili autorsko delo kompanije L’Oréal i partnera (na primer, aplikacija sa zajedničkom robnom markom). U takvom slučaju, kompanija L’Oréal i dati partner obrađuju vaše lične podatke svako u svoje sopstvene svrhe i u tom slučaju vaši lični podaci se obrađuju:

 1. od strane kompanije L’Oréal – u skladu sa ovom Politikom privatnosti;
 2. od strane datog partnera koji takođe nastupa u svojstvu kontrolora podataka – na osnovu njegovih uslova poslovanja i u skladu sa njegovom politikom privatnosti.

U slučaju da ste se saglasili da primate marketinška i komercijalna obaveštenja od partnera kompanije L’Oréal posredstvom u tu svrhu odabrane opcije (recimo, posredstvom aplikacije pod robnom markom kompanije L’Oréal i koja je dostupna njenim partnerima). U takvom slučaju, vaše lične podatke obrađuje dati partner koji nastupa u svojstvu kontrolora podataka shodno sopstvenim uslovima poslovanja i u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti.

Postoji mogućnost da objavimo prateći sadržaj sa društvenih mreža. U slučaju da ste koristili sadržaj sa društvenih mreža na našem veb sajtu / aplikacijama, kolačić sa takve društvene mreže može biti sačuvan u vašem uređaju. Pozivamo vas da dodatne informacije o tome potražite u Politici kolačića ovih društvenih mreža.

Kada koristimo Google-ove usluge oglašavanja na našem vebsajtu/aplikaciji, Google će pristupati vašim Ličnim podacima. Ukoliko želite da saznate više o tome kako Google upotrebljava vaše lične podatke u ovom kontekstu, molimo pogledajte Google-ovu Politiku privatnosti dostupnu ovde, kojom se uređuju ove usluge i obrada podataka.

Informacije koje Facebook prikuplja i deli sa nama

Na sve funkcije i usluge Facebook-a koje su dostupne na našem vebsajtu/aplikaciji primenjuju se Facebook-ova Pravila privatnosti, u kojima možete pronaći više informacija o vašim pravima u vezi sa zaštitom privatnosti i opcijama podešavanja.

Korišćenjem ovog vebsajta/aplikacije, možete:

 • izvršiti prijavu  pomoću svojih podataka za prijavu na Facebook. Ako to učinite, pristajete na deljenje dela svojih javnih podataka o profilu sa nama;
 • upotrebljavati dodatke društvene mreže Facebook, poput korišćenja opcija „Like” ili „Share”, odnosno možete lajkovati ili deliti naš sadržaj na Facebook platformi;
 • prihvatiti kolačiće sa ovog vebsajta/aplikacije (tzv. „Facebook Pixel”) koji će nam pomoći da razumemo vaše aktivnosti, uključujući informacije o vašem uređaju, vašu upotrebu naših usluga, kupovine koje izvršite i oglase koje vidite, bez obzira na to da li imate nalog na Facebook-u i da li ste prijavljeni na Facebook.

Kada upotrebljavate ove funkcije Facebook-a, prikupljamo podatke koji nam pomažu da:

 • prikazujemo oglase na Facebook-u (ili Instagram-u, Messengeru ili bilo kojoj drugoj usluzi Facebook-a) koji bi mogli da vas zanimaju;
 • merimo i analiziramo učinkovitost našeg vebsajta/aplikacie i oglasa.

Možemo takođe upotrebljavati vaše lične podatke koje ste nam dostavili putem ovog vebsajta/aplikacije (kao što su vaše ime i prezime, email adresa, adresa, pol i telefonski broj) radi vaše identifikacije na Facebook-u (ili Instagram-u, Messenger-u ili bilo kojoj drugoj usluzi Facebook-a) kako bismo vam prikazali oglase koji su relevantniji za vas. U tom slučaju, Facebook neće deliti vaše lične podatke i iste će izbrisati odmah nakon što se završi postupak uparivanja.

Vaše lične podatke ne nudimo drugima niti ih prodajemo.

Gde čuvamo vaše lične podatke

Podatke koje prikupimo od vas možemo da prenesemo, da im pristupamo i da ih čuvamo na odredištima izvan Evropskog ekonomskog prostora (u daljem tekstu: „EEA"). Osim toga, može se dogoditi da ove podatke obrađuje osoblje koje posluje izvan prostora EEA, a koje radi za nas ili za nekog od naših pružalaca usluga.

Kompanija L’Oréal prenosi lične podatke izvan prostora EEA isključivo na način koji je bezbedan i u skladu sa zakonom. Budući da pojedine zemlje ne moraju imati zakone koji regulišu korišćenje i prenos ličnih podataka, preduzimamo odgovarajuće mere kako bismo osigurali da se treća lica pridržavaju naših obaveza koje su izložene u ovoj Politici. Ovi koraci mogu da obuhvate proveru standarda u pogledu privatnosti i bezbednosti koji se koriste kod ovih trećih lica i/ili sklapanje odgovarajućih ugovora (zasnovanih na šablonu koji je usvojila Komisija Evropske unije i koji je dostupan na ovom mestu).

Za bliže informacije o tome, molimo da kontaktirate sa nama u skladu sa odeljkom „Kontact” u nastavku ovog dokumenta.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili, da bismo zadovoljili vaše potrebe ili ispoštovali svoje zakonske obaveze.

Da bismo odredili vremenski period čuvanja vaših ličnih podataka, koristimo se sledećim kriterijumima:

 • U slučajevima kad kupujete proizvode i usluge, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja ugovornog odnosa;
 • U slučajevima kad ste učestvovali u nekoj promotivnoj ponudi, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja date promotivne ponude;
 • U slučajevima kad ste nam uputili neki upit, vaše lične podatke čuvamo tokom trajanja potrebe za obrađivanjem vašeg upita;
 • U slučajevima kad ste otvorili nalog, vaše lične podatke čuvamo sve dok od nas ne budete zahtevali da ga obrišemo ili sve dok ne protekne određeni period neaktivnosti (u kome nema aktivne interakcije sa robnim markama) koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama;
 • U slučajevima kad ste se saglasili za dobijanje direktnih marketinških obaveštenja, vaše lične podatke čuvamo sve dok ne otkažete tu pretplatu ili od nas ne zahtevate da ih obrišemo ili sve dok ne protekne određeni period neaktivnosti (u kome nema aktivne interakcije sa robnim markama) koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama;
 • U slučajevima kad su kolačići postavljeni na vašem računaru, oni ostaju na tom mestu sve dok je to potrebno da bi se ostvarila svrha njihovog postavljanja (na primer, tokom trajanja sesije za kolačiće elektronske korpe za kupovinu ili ID kolačića same sesije) i tokom perioda koji je definisan u skladu sa lokalnim propisima i smernicama.

Može se dogoditi da određene lične podatke zadržimo kako bismo ispoštovali svoje zakonske obaveze ili one koje su ustanovljene drugim propisima, kao i da bismo mogli da upravljamo sopstvenim pravima (na primer, da bismo u sudskim postupcima istakli sopstvena potraživanja), kao i za potrebe statističkih i istorijskih analiza.

U slučaju da nema potrebe za daljim korišćenjem vaših ličnih podataka, oni će biti izbrisani iz naših sistema i evidencija ili će na druge načine biti pretvoreni u anonimne podatke, tako da na osnovu njih više niko ne može da vas identifikuje.

Da li su moji lični podaci bezbedni?

Posvećeni smo očuvanju bezbednosti vaših ličnih podataka i u tom smislu preduzimamo sve razumne mere predostrožnosti. Treća lica sa kojima ulazimo u poslovne odnose zasnovane na poverenju, sklapanjem ugovora sa nama obavezuju se da će postupati na istovetan način.

Sa svoje strane činimo sve što je u našoj moći kako bismo zaštitili vaše lične podatke, i nakon što dođemo u njihov posed koristimo stroge postupke i bezbednosne alatke kako bismo sprečili da im bilo ko pristupi na neovlašćen način. Budući da prenos podataka preko interneta nije u potpunosti bezbedan, sa svoje strane ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka na putu do našeg sajta. U tom smislu, rizik takvog prenosa leži na vama.

Na našim veb sajtovima i u našim aplikacijama povremeno se mogu pronaći linkovi do i sa veb sajtova iz mreže naših partnera, naših oglašivača i sa nama povezanih lica. U slučaju da koristite link do bilo kojeg od ovih veb sajtova, skrećemo vam pažnju da ovi veb sajtovi poseduju sopstvene politike privatnosti, te da mi nećemo snositi nikakvu odgovornost za sprovođenje ovih politika. Pre nego što na ovim sajtovima navedete bilo koje svoje lične podatke, molimo da se upoznate sa politikama koje važe na tim konkretnim sajtovima.

Može se dogoditi da vam ponudimo mogućnost pristupanja korišćenjem vaših profila na društvenim mrežama. U slučaju da to i učinite, molimo da imate na umu da ćete nam time proslediti i podatke sa svog profila u zavisnosti od načina na koji ste podesili sopstvene parametre na datoj platformi društvene mreže. Molimo da na platformi odgovarajuće društvene mreže proučite njenu politiku privatnosti kako biste u potpunosti shvatili način na koji se vaši lični podaci razmenjuju i koriste u ovom kontekstu.

Društveni mediji i sadržaj koji generiše korisnik

Pojedini od naših veb sajtova i aplikacija omogućavaju korisnicima da na njima postavljaju svoje sadržaje. Molimo da imate na umu da je bilo koji sadržaj koji ste postavili na neku od naših platformi društvenih medija dostupan javnosti na uvid, pa da u tom smislu treba preduzeti sve potrebne mere opreza kako se tamo ne bi našli i vaši lični podaci, na primer, podaci finansijske prirode ili kontakt adresa. Sa svoje strane ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koje radnje preduzete od strane trećih lica u slučaju kad ste na neku od naših platformi društvenih medija postavili svoje lične podatke i toplo preporučujemo da takve informacije nikako ne postavljate na pomenutim mestima.

VAŠA PRAVA I IZBORI

Kompanija L’Oreal poštuje vaše pravo na privatnost: vrlo je važno da budete u stanju da ostvarujete kontrolu nad svojim ličnim podacima. U tom smislu posedujete sledeća prava:

Vaša pravaŠta ono označava?
Pravo da budete obavešteniImate pravo na dobijanje jasnih, transparentnih i lako razumljivih informacija o načinu na koji koristimo vaše lične podatke i o tome koja su vaša prava u tom pogledu. Upravo iz tog razloga takve informacije i navodimo u ovoj Politici.
Pravo pristupanjaImate pravo da pristupite svojim ličnim podacima koji su u našem posedu (uz primenu određenih ograničenja).
U tom smislu, postoji mogućnost da vam naplatimo razumnu naknadu imajući u vidu administrativne troškove pružanja takvih informacija.
U pogledu zahteva koji su očigledno neutemeljeni, prekomerni ili se ponavljaju, zadržavamo pravo da ne odgovorimo.
Da biste realizovali ovo svoje pravo, molimo da kontaktirate sa nama koristeći detalje za kontakt koji su navedeni niže.
Pravo na ispravkuImate pravo da se vaši lični podaci isprave u slučaju kada nisu tačni ili ažurni, i/ili da se upotpune ukoliko nisu kompletni.
Da biste realizovali ovo svoje pravo, molimo da kontaktirate sa nama koristeći detalje za kontakt koji su navedeni niže. Ukoliko imate nalog, ponekad će biti mnogo jednostavnije da sami ispravite sopstvene podatke posredstvom funkcije „My Account”.
Pravo da vaši podaci budu obrisani / pravo da budete izostavljeniU pojedinim slučajevima, imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani ili uklonjeni. Imajte na umu da ovo nije apsolutno pravo, budući da se može dogoditi da imamo zakonski ili pravni osnov da zadržimo vaše lične podatke.
Ukoliko želite da obrišemo vaše lične podatke, molimo da nas kontaktirate na način naveden ispod.
Pravo da uputite prigovor u pogledu direktnog marketinga, uključujući profilisanjeU bilo kom trenutku možete da otkažete pretplatu ili da se izjasnite da ne želite da vam se više prosleđuju direktna marketinška obaveštenja.
Najjednostavniji način da ovo učinite je klikom na link „unsubscribe” (otkazivanje pretplate) u bilo kojoj e-poruci ili obaveštenju koje vam prosleđujemo. U svakom slučaju, možete nas kontaktirati na način naveden ispod.
U slučaju da imate pritužbe u pogledu bilo kog oblika profilisanja, molimo da nas kontaktirate na način naveden niže.
Pravo da u bilo kom trenutku povučete svoju saglasnost za obradu podataka koja je zasnovana na saglasnostiU slučaju kad je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na vašoj prethodnoj saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost i povučete. Povlačenje ove saglasnosti neće se odraziti na zakonitost obrade podataka koja se vršila na osnovu vase dotadašnje saglasnosti. Upućujemo na tabelu koja se nalazi u odeljku „Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo”, a posebno na kolonu „Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?” kako biste ustanovili u kojim slučajevima je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na vašoj saglasnosti.
U slučaju da želite da prigovorite načinu povlačenja svoje saglasnosti, molimo da nas kontaktirate na način naveden ispod.
Pravo da uputite prigovor u pogledu obrade podataka koja se temelji na legitimnom interesuImate pravo da kontaktirate sa nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka u vašoj zemlji kako biste uputili prigovor u pogledu načina na koji kompanija L’Oréal štiti vaše podatke i sprovodi pravila politike privatnosti.
Pre nego što svoj prigovor uputite nadležnom organu za zaštitu ličnih podataka, predlažemo da prethodno kontaktirate nas na način naveden ispod.
Pravo na mogućnost prenošenja podatakaImate pravo da lične podatke iz naše baze podataka premeštate, kopirate ili prenosite u neku drugu bazu. To se odnosi samo na one podatke koje ste sami naveli, i gde je obrada podataka zasnovana na postojećem ugovoru ili vašoj saglasnosti, a samo obrađivanje se odvija sredstvima automatske obrade. Upućujemo na tabelu koja se nalazi u odeljku „Koje podatke prikupljamo od vas i na koji način ih koristimo”, a posebno na kolonu „Koji je pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka?” kako biste ustanovili u kojim slučajevima je obrađivanje vaših ličnih podataka sa naše strane zasnovano na izvršenju obaveza iz samog ugovora ili na vašoj saglasnosti.
Za bliže informacije o tome, molimo da kontaktirate sa nama koristeći detalje za kontakt koji su navedeni niže.
Pravo da ograničite obradu ličnih podatakaImate pravo da ograničite obradu podataka sa naše strane. Ovo pravo označava da će obrada podataka sa naše strane biti ograničena, s tim što mi možemo da i dalje čuvamo ove podatke, ali ne smemo da ih koristimo ili dodatno obrađujemo.
Pravo se primenjuje pod ograničenim okolnostima koje su navedene u okviru Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (engl. General Data Protection Regulation – GDPR) i koje se odnose na sledeće situacije:
 • tačnost ličnih podataka osporena je od strane lica na koje se podatak odnosi (tj. vi), u periodu koji rukovaocu podacima omogućava da proveri tačnost ličnih podataka;
 • obrada podataka je nezakonita i lice na koje se podatak odnosi (tj. vi) protivi se brisanju ličnih podataka zahtevajući umesto toga ograničenje njihovog korišćenja;
 • rukovalac podacima (tj. L’Oréal) više nema potrebu za ličnim podacima u svrhu njihove obrade, ali se oni zahtevaju od strane lica na koje se podaci odnose za postavljanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;
 • lice na koje se podaci odnose (tj. vi) prigovorio je na obradu podataka koja je zasnovana na legitimnom interesu rukovaoca podacima i čeka se potvrda o tome da li su legitimni interesi rukovaoca preovlađujući u odnosu na lica na koje se odnose podaci.

U slučaju da želite da zahtevate da ograničimo obradu podataka, molimo da nas kontaktirate na način koji je naveden ispod.
Pravo da deaktivirate kolačićeVaše je pravo da deaktivirate kolačiće. Parametri u internet pretraživačima fabrički su najčešće podešeni tako da prihvataju ove kolačiće, međutim, vi sasvim jednostavno možete izmeniti ove parametre u svom internet pretraživaču.
Mnogi kolačići koriste se u cilju unapređenja upotrebljivosti ili funkcionalnosti veb sajtova / aplikacija; otud, onemogućavanjem rada kolačića možete biti uskraćeni za mogućnost korišćenja određenih delova naših veb sajtova / aplikacija kao što je navedeno u odgovarajućoj Tabeli za kolačiće.
U slučaju da želite da zabranite ili blokirate rad svih kolačića koje su postavili naši veb sajtovi / aplikacije (što vam može uskratiti mogućnost korišćenja određenih delova datog sajta), ili bilo koji drugi veb sajtovi / aplikacije, to možete obaviti u podešavanjima parametara u svom internet pretraživaču. Najbolje je da u tom smislu koristite funkciju Help u svom interenet pretraživaču. Za detaljnije informacije o tome, molimo da posetite sledeći link: http://www.aboutcookies.org/

Možemo od vas tražiti da nam dostavite dokaz o ličnom identitetu pre nego što krenemo da obrađujemo vaš zahtev.

KONTAKT

U slučaju da imate bilo kakva pitanja ili eventualne brige u pogledu načina na koji postupamo sa vašim ličnim podacima i kako ih koristimo, ili biste želeli da iskoristite bilo koje od svojih prethodno navedenih prava, molimo da sa nama kontaktirate posredstvom sledeće e-adrese [email protected].

Osim toga, možete kontaktirati sa našim Službenikom za zaštitu ličnih podataka (engl. Data Protection Officer - DPO) posredstvom adrese  [email protected].

Registrujte se / Prijavite se